Blíží se konec termínu Jednotné žádosti 2020

V pondělí 15. června bude končit lhůta, ve které mohou zájemci podat Jednotnou žádost za rok 2020. Ke dnešku bylo podáno zatím 24.473 žádostí. Pro zájemce je připravena finanční podpora ve výši bezmála 32 miliard korun. Při vyplňování formuláře mohou žadatelé využít prezentace a videonávody umístěné na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Lhůta pro podávání Jednotné žádosti byla letos vzhledem k pandemii covid-19 o jeden měsíc prodloužena až do půlky června.

Nestihnou-li zájemci podat žádost v řádném termínu, mohou tak učinit ještě do 10. července, ovšem již se sankcí 1% za každý pracovní den. Možnost pozdního podání se však nevztahuje na žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálněklimatických opatření a Ekologického zemědělství.

Žadatelé mohou při podání Jednotné žádosti za rok 2020 využít názorné prezentace a videonávody, které jsou k dispozici na webu SZIF. Tyto informační materiály by jim měly usnadnit orientaci v podmínkách jednotlivých dotačních titulů, dále v předtiskových aplikacích IZR a Registru půdy LPIS a také při vyplňování formuláře Jednotné žádosti.

V rámci Jednotné žádosti lze žádat jednak o přímé platby, mezi které patří SAPS, greening, platby pro mladé zemědělce či podpora citlivých sektorů. Dále lze žádat o plošné platby v rámci Programu rozvoje venkova, kam jsou zařazena Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, podpora ANC, Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě a také platby na zvířata - podpora pro opatření Dobré životní podmínky zvířat.

Zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit na infolinku SZIF a to prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Lenka Rezková