Banální spor zlikvidoval chov člena Svazu chovatelů masného skotu

Úřední šiml zařehtal a zlikvidoval chov hospodářských zvířat na farmě rodiny Sittlerových. Ti se až donedávna ve středočeských Vonoklasech věnovali chovu masného skotu plemene highland a ovcí plemene skudde. Své hospodaření měli postavené na šetrném, ekologicky udržitelném hospodaření v souladu s přírodou, bez používání chemie a s výrobou dotaženou až do produkce lokálních potravin. To vše nyní kvůli banálnímu sporu ohledně výšky ohrad s tamním obecním úřadem končí. Máme za to, že podobný přístup úřadů a místní samosprávy k zemědělským podnikatelům se nemůže stát v České republice novým pravidlem, a proto jsme se rozhodli obrátit se na starostu obce Vonoklasy otevřeným dopisem.

Vážený pane starosto,

s pocitem smutku a křivdy a současně i se značným rozčarováním sledujeme případ rodiny Sittlerových, která již několik let hospodaří v katastru obce, v jejímž čele stojíte. Společnost Kukburg Capital, a.s., jejíž aktivity jsou předmětem sporu, je dlouholetým členem našeho svazu, který zastupuje více než 1100 subjektů v rámci celé České republiky. Považujeme proto za svou povinnost se za farmáře veřejně postavit a vyjádřit mu tímto otevřeným dopisem naší podporu. Nejsou nám známy veškeré souvislosti vztahující se k danému případu, než ty, co jsme viděli v reportáži a vyslechli od farmáře, ale považujeme za naprosto nepřijatelné a současně velice nebezpečné, aby se Váš postoj stal jakousi normou, kdy se podobně banální spor podpořený nesmyslnou byrokracií bude podílet na likvidaci úspěšných farmářů.

Rodina Sittlerových patří k těm zemědělcům, kteří při svém hospodaření maximálně dbají na priority, po kterých dnešní společnost volá a stále více je od zemědělců vyžaduje – hospodařit ekologicky udržitelným způsobem v symbióze s přírodou tak, aby krajinu, ve které žijí a kterou obhospodařují, po sobě pro další generace zanechali zdravou a pokud možno ještě v lepším stavu, než ji převzali. Chov zvířat je v těchto podmínkách řešen s důrazem na jejich přirozené potřeby tak, aby se zvířata cítila spokojeně a byla zdravá. Na farmě Kukburg je toto vše navíc dotažené do produkce kvalitních, lokálně vyrobených potravin, které jsou dnes tak žádoucí a poptávané.

Chov hospodářských zvířat však s sebou nese také mnoho povinností, které musí chovatel zajistit. Jednou z nich je například zamezení úniku zvířat. K tomu slouží oplocení, často trvalého charakteru, protože s pomocí mobilního hrazení není vždy možné účinně únikům zabránit. Sittlerovi jistě nevybudovali takto vysoké ohrazení s úmyslem „zhyzdit“ krajinu a učinit ji neprostupnou pro zvěř a lidi, ale pouze reagovali na požadavky definované jinými právními předpisy. Samozřejmě plně chápeme, že i obec a její obyvatelé mají své potřeby vyplývající z místních podmínek, ale máme za to, že šlo tento konflikt řešit konstruktivněji a s výrazně větší dávkou pochopení pro farmářovo chování.

Vzhledem k tomu, že rodina Sittlerových už začala s likvidací chovu a na urovnání sváru je tak už s největší pravděpodobností pozdě, bereme výsledek sporu jako nebezpečný precedens do budoucna. Podobným případům, které jistě dříve či později vyvstanou i jinde v této republice, bychom měli jako společnost umět lépe čelit a řešit je s větším nadhledem a větší dávkou empatie. V opačném případě hrozí, že na venkově nezůstane nikdo, kdo by se chtěl hospodařením zabývat a z naší krajiny se stane nepropustná a neudržovaná buš, což povede k tomu, že stále větší podíl potravin budeme muset dovážet. Skutečný důvod Vašeho postoje v dané kauze zřejmě ukáže až čas, nám nezbývá nic jiného, než doufat, že tento případ je pouze ojedinělý a že bude i nadále platit, že ten, kdo přijde jako druhý, bude respektovat rozhodnutí toho prvního. Zamyslete se nad tím, prosím.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

Ing. Václav Jungwirth
předseda ČSCHMS

Vážený pan
Tomáš Beneš
starosta obce Vonoklasy
Na Návsi 4
252 28 Vonoklasy

Pozn. Více se o tomto případu můžete dozvědět ve video reportáži Seznam zprávy.

Připojený soubor:

 

Otevřený dopis.pdf, 304 kB  
Otevřený dopis ve věci sporu se společností Kukburg Capital, a.s.