Asociace regionálních značek

Vážení držitelé regionálních značek, 

Asociace regionálních značek pořádá dne 16. září 2023 již třetí ročník akce PORTA APERTA - Den otevřených dílen a farem.

Cílem akce je umožnit veřejnosti, která se ve stále větší míře zajímá o kvalitní produkty s doložitelným původem, poznat místa, kde tyto výrobky vznikají a osobně se seznámit s jejich tvůrci i procesem výroby.

Konkrétní podoba akce záleží na místních podmínkách. V malých dílnách můžete veřejnosti nabídnout individuální prohlídku, ve větších provozech organizované exkurze. Protože se jedná o rodinnou akci, bude skvělé, když se podaří nabídnout nějaký nenáročný program pro děti – např. dílničku, jednoduchou soutěž nebo kvíz. Oblíbené jsou také ochutnávky nebo možnost osobně si něco vyzkoušet.

Tam, kde to prostory dovolí, je možné uspořádat i "minijarmark" a nabídnout prostor pro prezentaci dalším certifikovaným výrobcům, kteří nemají možnost pozvat návštěvníky do své vlastní provozovny.

Budeme rádi, když se do letošního ročníku zapojíte i Vy se svojí dílnou/farmou/výrobnou. Přihlásit se můžete nejpozději do konce června - vyplňte prosím přihlášku, kterou najdete na webových stránkách PORTA APERTA spolu s informacemi o průběhu minulého ročníku.

Těšíme se na Vaše otevřené brány.

----------------------------------------------------------------------
Ing. Jana Galuščáková
koordinace a produkce

M: +420 724 863 604
E: jana.galuscakova@arz.cz

Asociace regionálních značek (ARZ)
Zelená 182, 251 62 Mukařov

www.regionalni-znacky.cz
www.jistsrozumem.cz
www.pokladyzregionu.cz

www.facebook.com/RegionalniZnacky
www.instagram.com/regionalni_znacky