Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 6. září 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zlepšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (6 %) se snížil. Podíl vrtů s normální hladinou (57 %) se téměř nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (16 %) se výrazně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (62 %). Vzestup hladiny byl zaznamenán u 18 % mělkých vrtů a u 12 % mělkých vrtů nastal dokonce velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 35. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (19 %) se snížil, podíl pramenů s normální (52 %) a silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (13 %) se zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (68 %), ale u 11 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 6 % dokonce velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných toků byly počátkem týdne v závislosti srážkách rozkolísané nebo stoupaly. Na řadě zejména menších toků na jihu Čech a severovýchodě Moravy byl 28.–29. 8. překročen 1. SPA. Od poloviny týdne převažovaly poklesy nebo mírné kolísání hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -8 do + 10 cm, více stoupaly dolní úseky větších řek (Morava, Odra, Labe, Jizera a Lužnice +30 až +60 cm). V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí od 50 do 220 % Qm, větší byly především v povodí Moravy, Odry, Otavy, Blanice a horní Vltavy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu výrazně zlepšila, profily s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha se téměř nevyskytovaly.

Za měsíc srpen bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 46 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2023 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 313 mil. m3.

Za měsíc srpen došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno přes 83 mil. m3, od začátku roku 2023 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno téměř 710 mil. m3.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 68–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 6. 9. 2023
 STÁHNOUT(pdf, 2 MB)

Vydaná omezení k nakládání s vodami k 6. 9. 2023
 STÁHNOUT(pdf, 176 kB)