AKTUÁLNÍ INFORMACE K EVIDENCI HNOJENÍ

Na popud zemědělských organizací proběhlo v této věci od ledna letošního roku na MZe i na Zemědělském výboru několik jednání, na kterých se tato povinnost řešila, a výsledkem je aspoň její odložení do budoucna. Nyní tedy platí následující:

 

  • pro farmy 200 ha a výše se bude povinně odevzdávat v lednu 2025 (za předešlý rok),
  • pro farmy 100 ha a výše od 2026 (pro předešlý rok),
  • a pro 20 ha a výše od 2027 (pro předešlý rok).

 

Převod na sledování v hospodářském roce se zatím nepodařilo posunout, dojde však k úpravám a zjednodušení v rozsahu sledování dat - dojde k jejich agregaci (např. u hnojů na jedinou kolonku, apod.). Kdo chce, může evidovat již nyní – Mze dá do PRV preferenční kriérium – ten, kdo to bude el. evidovat, bude mít do projektů body.

 

Odpověď z MZe, kterou jsme v této věci aktuálně obdrželi, je zde: MZE-elektronická evidence hnojení.pdf