VENKOV JAKO MÍSTO EKONOMICKY ŽIVÉ Soubor přednášek a diskusí o trvale udržitelném rozvoji venkova