Revoluce v bioznačení : nové logo bude od léta povinné na všech biopotravinách ze zemí EU. Jak a proč bylo vybráno a co to znamená pro českou biozebru?

Revoluce v bioznačení

Nové logo pro bude od léta povinné na všech biopotravinách ze zemí EU. Jak a proč bylo vybráno a co to znamená pro českou biozebru?

Evropská komise vyhlásila vítěze soutěže o logo pro biovýrobky v EU. Během uplynulých dvou měsíců se online hlasování o nový symbol biovýrobků zúčastnilo okolo 130 000 občanů, kteří se rozhodovali pro jedno ze tří finálních log.
Evropa se konečně rozhodla
Vítězný návrh vytvořil student z Německa Dusan Milenkovic, jehož logo v podobě listu s evropskými hvězdami získalo 63 % z celkového počtu hlasů.
 
Od 1. července 2010 bude logo pro biovýrobky v EU povinné pro všechny balené biovýrobky, které byly vyrobeny v jednom z členských států EU a splňují stanovené normy. Pro dovážené výrobky bude logo nepovinné.
 

Euro-list
Vedle označení EU bude povoleno používání dalších soukromých, regionálních či národních log. V příštích týdnech bude pozměněno nařízení o ekologickém zemědělství tak, aby jedna z jeho příloh obsahovala ustanovení o tomto novém logu.
 
 
Spokojená komisařka
„Jsem velmi ráda, že máme nové logo EU pro biologické potraviny,“ prohlásila Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, která jako první přišla s návrhem vyhlásit soutěž o nové logo. „Tato soutěž pomohla zviditelnit produkty ekologického zemědělství a díky ní teď máme logo, které je přijatelné pro každého. Návrh loga je zdařilý a elegantní a ráda si od července letošního roku budu výrobky s tímto logem kupovat.“
 
Vítězné logo vzešlo z celoevropské soutěže, do níž se mohli zapojit studenti ze škol zaměřených na umění a design. Celkových zhruba 3 500 předložených návrhů hodnotila porota složená z mezinárodně uznávaných odborníků.
 
 
 
Co logo vyjadřuje?
Logo s motivem listu s evropskými hvězdami znázorňuje hvězdy EU seskupené ve tvaru listu na zeleném pozadí. Jde o velmi jednoduchý symbol obsahující dva jasné prvky, jimiž jsou příroda a Evropa. Autor vítězného loga a výherci druhé a třetí ceny budou oceněni Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise na slavnostním udílení cen, které se uskuteční v Bruselu v červenci roku 2010. Všichni tři vítězové obdrží peněžité ceny ve výši 6 000, 3 500 a 2 500 eur.
 
A co biozebra?
logo_bio_zebra1.gif
V tuzemsku se v souvislosti s novým povinným značením vede bouřlivá diskuse nad tím, jak nové logo změní postavení tradiční české biozebry, která však rázem získá velkého konkurenta. Biozebra totiž může být použita pro jakékoliv výrobky z EU i třetích zemích které splňují podmínky evropské legislativy a byly kontrolovány našimi kontrolními orgány. To znamená, že povinné evropské logo bude mít téměř totožný význam jako ,,naše" biozebra a bude to znamenat, že na biopotravinách u nás budou dvě povinná loga téměř téhož významu.
 
Proto padají návrhy buď na změnu jejího významu směrem k označování výhradně českých biopotravin, nebo k zavedení alternativní ,,české biozebry", která by označovala pouze tuzemskou produkci, což je cesta, kterou zvolili například Rakušané či Švýcaři, kteří mají dvě různá loga odlišující produkci domácí a zahraniční. Zároveň je však samozřejmě možné, že zůstane zachován status quo a biozebra bude jen kopírovat značení EU a spotřebitelům zůstane tuzemský původ biopotraviny nadále nejasný.


Nicméně konečné rozhodnutí o budoucnosti biozebry a jejího významu je v rukách významných aktérů ekologického zemědělství a samozřejmě Ministerstva zemědělství.

Zdroj: Jan Valeška, biospotrebitel.cz