Vyhledávání

Kontakt

PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší
Pobočka Svazu ekologických zemědělců
512 36 Horní Branná 117
Czech Republic

pro-biokrkonose@volny.cz

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Informace o nás

Jsme jedním z 11 regionálních center Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Svaz PRO-BIO je nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz zastupuje zájmy svých členů: ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy.

Naše PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší sdružuje zemědělce, zpracovatelské a obchodní organizace, spotřebitele, školy a podniky služeb orientující se na ekologické zemědělství a uplatnění jeho produktů zejména v okresech Semily, Jablonec nad Nisou, Trutnov, Náchod, Jičín a Hradec Králové. Někteří členové jsou i z dalších okresů – například okres Nymburk a Mladá Boleslav. Naše regionální centrum je otevřeno a přístupno nejen zemědělcům a zpracovatelům, ale všem příznivcům ekologického zemědělství, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje. Poskytujeme komplexní služby svým členům, počínaje pomocí s přechodem na ekologický systém hospodaření, přes pomoc při řešení odborných i administrativních problémů, až po podporu prodeje, propagaci bioproduktů, vzdělávání a zastupování zájmů vůči kontrolní organizaci či státním orgánům.

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny. Rozvíjí se již několik desetiletí a od r. 1994 je součástí zemědělské politiky EU

Cíle ekologického zemědělství:

  • udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její ekologickou funkci (zvyšovat obsah organické hmoty a humusu v půdě, zlepšovat její fyzikální vlastnosti a umožnit bohatý rozvoj společenstva půdních organismů)
  •  
  • vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského podnikání (využívání všech odpadů pro výrobu organických hnojiv)
  • pracovat v co nejvíce uzavřeném systému, využívat místní zdroje, minimalizovat ztráty
  • produkovat potraviny a hnojiva o vysoké nutriční hodnotě a v dostatečném množství (kvalita není dána jen přítomností nutričně hodnotných látek, ale znamená také praktickou absenci cizorodých látek, dobrý vzhled, jakostní chuť a vhodnost pro skladování a další zpracování)
  • minimalizovat používání neobnovitelných zdrojů energie (odmítnutí syntetických minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin)
  • hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám (způsob chovu musí zvířatům umožnit přirozené chování včetně pohybu venku, jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci)
  • umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení z práce (ekologický způsob hospodaření vyžaduje hluboký zájem a zodpovědnost)
  • udržet osídlení venkova a tradiční ráz kulturní zemědělské krajiny

 

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT "NOVÉ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ"

Studijní materiály

Studijní materiály
Finanční tabulky k PRV 2014 Principy nastavení podpor po 2013-PP-MZe Principy nastavení podpor po 2013-PP-MZe Brožura - metodické pokyny v EZ Pravni_predpisy - EZ EZ a rozvoj venkova.PDF (474 kB) Neshody  

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT "Ekologické zemědělství v Krkonoších a Podkrkonoší

Studijní materiály

Studijní materiály
Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 (Ing. Gallas, MZe) ČTPEZ Ekologické zemědělství bez mýtů ČTPEZ prezentuje výsledky výzkumu a vývoje EZ v ČR Akční plán ekologického zemědělství pro léta 2011 - 2015 Zemědělství s nízkými emisemi skleníkových...

Novinky

VENKOV JAKO MÍSTO EKONOMICKY ŽIVÉ Soubor přednášek a diskusí o trvale udržitelném rozvoji venkova

28.01.2015 19:27
VENKOV JAKO MÍSTO EKONOMICKY ŽIVÉ Soubor přednášek a diskusí o trvale udržitelném rozvoji venkova

Zimní série seminářů se zaměřením na dodržování zásad ekologického zemědělství a správné zemědělské praxe

11.01.2015 16:37
POZVÁNKA  

Vzdělávací akce "Ekologické zemědělství v Krkonoších a Podkrkonoší"

01.10.2013 17:13
Program: 15.10.2013 U Nisy 6 (zasedací místnost ANNOLK ) Liberec 16.10.2013 Na Rovinkách (zasedací místnost BusLine a.s.) Semily 24.10.2013 Penzion Na Radosti, Slavětín nad Metují 30.10.2013 Centrum Tábor, Nová Ves nad Popelkou Vždy od 9 hod.

VZDĚLÁVACÍ KURZ "NOVÉ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ"

02.01.2013 19:40
Rozpis akcí: Kamýcká 129, 165 21 Hlavní město Praha      17.1.2013   od 10 hod.  Karlova 3317, 407 47  Varnsdorf     29.1.2013 od 10 hod.    Husova 82, 513 01 Semily        30.1.2013 od 10...

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT "Zavádění nových postupů a technologií v ekologickém zemědělství"

Studijní mateirály

Studijní mateirály
Zákon o ekologickém zemědělství s komentářem Nitrátová směrnice 2014 -2015 Metodické pokyny v EZ Žížaly a jejich význam pro zemědělstvíZemědělství v roce 2015 Zemědělství v roce 2015 Ochrana vod, NS, hnojiva Nové podmínky v roce 2015 EZ a rozvoj venkova